هنر بر دیوار بیرونی گالری

 

IMG_1469

 

 

با پررنگ تر شدن هنر خیابانی در فضای هنر ایران٬ هنرمندان با استفاده از تکنیک‌های خاص و شیوه های رایج اجرا، شروع به کار بر روی دیوارهای گالری‌ها یا فضاهای نزدیک به آن مکان ها کردند. هر چند این کار را می توان مانند دیگر دیوار نوشته های شهر دانست ولی در بیش‌تر مواقع ما با نوشته ها و تصاویری مواجه هستیم که روی سخن آن در درجه اول با مخاطبین هنر است؛ شاید بتوان گفت که هنر خیابانی از یک سو ابزاری شد برای کسانی که شاید پیشینه‌ای در این حرفه نداشته اند و صرفن این شیوه را برای اعتراض با دلایل مختلف به وضعیت موجود انتخاب کرده اند و از سوی دیگر نیز فرصت دیده شدن را نیز پیدا می کنند

 

فوژان خواجه

foozhanx@gmail.com