روایت‌های شهری

ممکن و معمول است که در جمعی نشسته باشیم و به گلایه های شهری بپردازیم٬ اینکه امروز این امور به سبد مسایل خانوار اضافه شده و آنچه در شهر رخ میدهد دارای تاثیر مستقیم در زندگی روزمره پنداشته می شود٬ مرهون تلاش‌های فعالان و هنرمندانی است که شهر را ماده خام کار خود قرار داده و به آن پرداخته اند

در این صفحه سعی در جمع آوری روایت‌هایی داریم که همیشه در جمع‌ها می شنویم که فلان محله دچار این مشکل شده یا بهمان پل این مصیبت ها را به بار آورده است. این نوشته ها می‌تواند بستری باشد برای تحلیل و بررسی بیشتر به فراخور حال و سلیقه خوانندگان

 

احسان براتی

ehsanbarat@gmail.com